K ö z l e m é n y 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának
leírásáról


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján e közlemény mellékleteként kiadom a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját.


Budapest, 2006. május 24.

Dr. Magyar Bálint s.k.,
oktatási miniszter

* * *

Melléklet


A Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programja

Elvek, célok, feladatok, követelmények, általános jellemzők

Tartalomjegyzék