Támogatási felhívás

 

Kérjük, támogassa ADÓJA 1%-ával alapítványunkat, amennyiben egyet ért az alapítvány céljaival és fontosnak tartja ezek megvalósítását.

Az alapítvány nem foglalkoztat személyeket, nem végez vállalkozói tevékenységet, kizárólag hozzájárulásokból építkezik és támogatja az általa preferált területeket.

Az Alapítvány neve: Magyar Tudás-Magyar Hatalom

Az alapítvány számlavezetője: Budapest Bank
Számlaszáma: 10103214-58320200-01000007
Az alapítvány adóigazgatási száma: 18783913114

Köszönjük!

 

Magyar Tudás - Magyar Hatalom Alapítvány

Az alapítvány alapadatai
Az alapítvány neve: Magyar Tudás - Magyar Hatalom
Az alapítvány székhelye: Kaposvár, Álmos vezér utca 1.
Alapító: Kovács Ferenc, Kaposvár

Az alapító okirat aláírásának időpontja: 2007. június 5.
Nyilvántartásba vevő bíróság: Somogy Megyei Bíróság
Nyilvántartási száma: 60.108/2007/1.
Működésének kezdete:2007.08.06.
Az alapítvány számlavezetője: Budapest Bank
Számlaszáma: 10103214-58320200-01000007
Az alapítvány számlavezetője: Budapest Bank
Az alapítvány adóigazgatási száma: 18783913114

 

Az alapítvány célja:

 • A kollégium anyagi, technikai feltételeinek javítása
 • Klebelsberg díj alapítása tanulóknak és tanároknak
 • Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése
 • Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása
 • Kollégiumi és más szabadidős tevékenység támogatása
 • Diák sportrendezvények, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása
 • Rossz szociális körülmények között élő tanulók támogatása
 • Kollégium környezetének alakítása, technikai, műszaki sport életének fejlesztése
 • Kirándulásokhoz, sítúrákhoz érdem alapján történő hozzájárulás
 • Kollégium rendezvényeinek támogatása, eszközök vásárlása

 

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
   

Az alapítványi tőke felhasználása kizárólag írásban kezdeményezett, a kuratóriumhoz benyújtott pályázati kérelmek formájában valósulhat meg.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

Dr. Giber Vilmos elnök

Gálovics Edit  titkár

Horváth János tag

A kuratórium jogköre:

-        kezeli és gyarapítja az alapítvány vagyonát

-        az alapítvány érdekében propaganda tevékenységet fejt ki, rendezvényeket szervez

-        kuratórium elnöke önállóan képviseli az alapítványt bíróság, más hatóság, vagy harmadik személy előtt

-        dönt a benyújtott írásos pályázati kérelmekről, az elnyert összegek kiutalásáról

 

További információk:

A 2007-ben létrehozott alapítvány nyílt alapítvány, alapvetően kötődik a székhelyéül megnevezett kollégiumhoz, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium célkitűzéseit hivatott támogatni. Alapértékei között szerepel az emberi értékek megbecsülése és megerősítése, az esélyteremtés, az értékek és élmények elérésének, a kollégista diákok tevékenységének és környezetének támogatása.

A kollégium jellegéből adódóan szinte a megye összes településével és kaposvári iskolájával közvetett vagy közvetlen és aktív kapcsolatban áll. Az intézményben zajló Arany János Tehetséggondozó Program kifejezetten hátrányos helyzetű tanulók együttnevelését és útra-bocsátását készíti elő.

Az alapítvány eddigi tevékenységében közösségi és egyéni tanulói tehetségsegítő vagy kultúrateremtő kezdeményezések konkrét támogatása játszott szerepet.

A Magyar Tudás-Magyar Hatalom Alapítvány 2021-ben pályázatot nyújtott be a NTP-INNOV-21 kódjelű pályázati kiírására.

A pályázat címe: Találkozások - Tehetségfejlesztés a matematika, a képzőművészet és a kortárs mentorálás tükrében.

Beadott pályázat NTP-INNOV-21-0298 támogatást nyert, megvalósítása 2021-2022-es tanévben történik.