6.1. A programba történő bekerülés eljárásrendje
6.2. 9. évfolyam pedagógiai (nevelési, oktatási, tanulásszervezési) feladatai, óratervei, foglalkozási tervei
• Pedagógiai feladatok, hátránykompenzáció
• Óratervek, foglalkozási tervek 
• Tanórán kívüli intézményi programok 
6.3. A 10-13. évfolyam pedagógiai feladatai (nevelési, oktatási, tanulásszervezési), óratervei, foglalkozási tervei
• Pedagógiai feladatok, hátránykompenzáció
• Óratervek, foglalkozási tervek
• Tanórán kívüli intézményi programok 
6.4. Közös tanulói / intézményi programok (országos rendezvények)
6.5. Feltételek (eszközök, szervezeti formák, munkaformák)