Névadónk, Klebelsberg Kuno szavaival: ...„az ifjúnak általános műveltsége legyen,  … gondolkozni és tanulni tudjon.”

Kollégiumi szolgáltatásainkkal, különösen nevelőmunkánkkal az iskolai és családi nevelést kívánjuk kiegészíteni úgy, hogy az általunk kínált fizikai és pedagógiai környezet szolgálja mind az egyén, mind a közösség érdekét és értékét.

A Klebelsberg Középiskolai Kollégium 2003. szeptember elsejétől fogadja elsősorban azokat a Kaposváron tanuló diákokat, akik gimnáziumi tanulmányokat folytatnak a városban. A kollégium Magyarország egyik legmodernebb és legkorszerűbb kollégiuma. Az épület 450 diák elhelyezésére, étkeztetésére és szabadidős programjainak kialakítására nyújt lehetőséget, ebből 16 mozgáskorlátozott személy elhelyezése is biztosított.

A diákok 4 ágyas szobákban laknak. A 2 egymás melletti szobának van közös fürdőszobája, zuhanyozási, mosakodási és WC használati lehetőséggel. Napi háromszori étkezést biztosítunk diákjainknak, rendszerint este is meleg étellel. Minden reggel orvosi ügyelet, napközben védőnői ellátás, és hetente pszichológiai szolgáltatás van a kollégiumban. Tanulócsoportonként 1-1- tanuló-szoba áll a tanulók rendelkezésére, ahol 20-30 diák készülhet másnapra a délutáni szilencium idejében. Megfelelő tanulmányi eredmény esetén lehetőséget adunk a szobákban történő önálló tanulásra is – ezt a házirendünk szabályozza. A kollégiumban könyvtár, számítógéptermek és internet lehetőség is biztosított. Az épületen belül tornacsarnokkal, kondícionáló termekkel és uszodával, az épületen kívüli területünkön focipályával, teniszpályával és kosárlabdapályával rendelkezünk. A diákok reggeli és esti időpontokban használják saját igényük szerint illetve a szakköri foglalkozások keretében. Kollégiumunk nevelői minden tantárgyból vállalnak felzárkóztatást. A gyengén teljesítőket szorgalmazzuk a korrepetáláson való rendszeres részvételre. Mindenkinek szeretnénk segíteni.

tehetséggondozás érdekében szakköri foglalkozásokat hirdetünk. Évente általában 10-15 szakkört működtetünk, és havonta szervezünk sport és kulturális programokat is.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulókat támogatjuk felsőfokú tanulmányok eléréséhez, közösen a Táncsics Mihály Gimnáziummal.