Pszichológiai mérések

A Programon belül a pszichológiai méréseket, a hatásvizsgálatot a Debreceni Egyetem Pedagógiai - Pszichológiai Tanszéke végzi.  E vizsgálatokhoz készítették el a hazai viszonyokra adaptált vizsgálati módszereket és az eredmények feldolgozásához szükséges metodológiai és technikai apparátust. A pszichológia mérések eredményeit és az egyéni jellemzéseket a fejlesztési programok tervezésénél a programfelelősök és a programgazdák használják. 
A hatásvizsgálat javasolt struktúrája a nemzetközileg elfogadott Renzulli - modellre épülve a következő:
• általános intellektuális képességek vizsgálata
• kreativitás vizsgálata
• egyéni tanulási stratégiák vizsgálata
• motiváció-vizsgálata
• énkép, önértékelés vizsgálata
• szorongás-vizsgálat
• pályaorientáció-vizsgálat

Mérési időpontok:

A mérés tárgya Mérés időpontja      
  9. évf. eleje 9.évf. vége 11. évf. vége 13. évf. eleje
általános intellektuális képességek X X   X
kreativitás   X   X
egyéni tanulási stratégiák X X X X
motiváció X   X X
énkép, önértékelés X   X X
szorongás X X X X
pályaorientáció     X X

Pedagógiai mérések

A Programon belül a pedagógiai méréseket, a felvételit megelőző válogatás során, illetve az egyéni fejlesztést, az individuális profil készítését megelőzően az OM által felkért szakértők végzik.

1. A felvételit megelőző válogatás során 
- szövegértési képességet
- matematikai képességet mérő és
- pszichológiai teszteket írnak a tanulók. 
2.  Az egyéni fejlesztést, individuális profilt megelőzően 
- szövegértési képességet, 
- matematikai képességet, 
- logikai képességet mérő teszteket, 
- háttérkérdőívet (szocioökonómiai státusz, tanulással szembeni attitűd) veszünk fel, amelyből az intézményeknél meglévő szoftverrel az egyéni profilt kirajzolható, ezeken az egyéni profilokon alapszanak a tanulókra elkészített egyéni fejlesztési tervek.

A méréseket az intézmények az Arany János normatívából fedezik.