Tehetségpont a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban

Somogy megyében elsőként intézményünkben alakult Tehetségpont az országos hálózat keretében, amelynek fő funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

A Tehetségpontoknak a Tehetségpont megjelölés védjegy-oltalom alatt áll. A Tehetségpont megjelölés és logo csak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak a Tehetségpont akkreditációs kérelmét elfogadó értesítése után használható.

A Tehetségpont működését alapvetően Somogy megye területére kívánjuk kiterjeszteni, de nem zárkózunk el a régióból érkező további érdeklődőktől sem, hiszen diákjaink egy része is a megyén kívülről érkezik. Építeni szeretnénk az eddigi meglévő jó kapcsolatokra a megyei és kaposvári általános- és középiskolák pedagógusai és diákjai együttműködésével.

Tervezett együttműködések és feladatok:

1. Megyei tehetséggondozó adatbázis létrehozása szakemberek szervezésével és célcsoport feltárással

Alapvető lépés a kiemelkedő képességű tanulók felkutatása, fejlődésükhöz szükséges lehetőségek megismertetése, a szükséges bevonás kezdeményezése. Fontosnak tartjuk a jelenleg közismert szakemberek rendszerezett adatbázisát. Ugyanakkor bővíteni szándékozunk ezt a kört egy felhívás keretében, amelyben szándéknyilatkozattal csatlakoznának azok a kiváló szakemberek, akik szívesen részt vennének a tehetséges tanulók szakmai támogatásában. Összegyűjtenénk és feltárnánk azoknak a személyeknek a nevét, akik már ez ideig is sokat tettek a tehetséggondozásban, legyen az tudomány, sport, vagy művészet. A csatlakozó szakemberek nevét feltüntetnénk honlapunkon, megjelölve a szakterülettel és megadott referenciával. Külön figyelmet szándékozunk fordítani az intézmények és támogató-szervezetek megjelenítésére.

„A magyar nemzet nem elég gazdag ahhoz, hogy egyetlenegy komoly tehetséget is elkallódni hagyjunk.” Klebelsberg

2. Tehetséggondozó Szakmai Nap szervezése

A Tehetségpont megismerése érdekében építenénk a személyes kapcsolatfelvételre is. Erre kiváló alkalmat nyújtanak a szakmai találkozók. A sikeres bemutatkozáshoz kihasználjuk az önálló és saját kezdeményezéseket, illetve a térségben adódó szakmai napokat, felnőtteket megcélzó nagy rendezvényeket. Felnőtt- és diáksegítőket készítenénk fel a hatékony figyelemfelhívás érdekében. Megjelennénk a megyei pályaválasztási napokon, iskolai börzéken. Évente önálló Tehetséggondozó Szakmai Napot szerveznénk.

3. Diákok és szülők bevonása

Az iskolai szülői szervezetek megkeresésével közvetlenül szeretnénk eljutni a szülőkhöz és gyermekeikhez. Évente 2 alkalommal tájékoztatjuk őket a Tehetségpont életének fontos eseményeiről. Élnénk a megyei újság, a helyi városi, hálózati-regionális hatósugarú TV-k szerveződésével is, ahol hírt adhatunk a Tehetségpont működéséről. Továbbá minden alapvető információt a honlapunkon kialakított Tehetségpont menü alatt tüntetnénk fel elsődlegesen.

4. Tehetségpontok hálózati együttműködése

Mind a régión belüli, mind a régión kívüli tehetségpontok tapasztalatait felhasználva tudatosan törekszünk a pontok közötti jó együttműködésre, a szakmai tehetséggondozó tevékenység erősítésére.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Tehetséggondozó tevékenységünk pedagógiai jellegű vonatkozásában alapnak tekintjük a tehetséges tanulók felkutatását, hátrányos helyzetűk esetében az AJTP-be való irányítását. E területen szerzett tapasztalataink alapján tudjuk vállalni az AJTP kívüli tanulók mentorálását, különös tekintettel a speciális formák alkalmazásában. A speciális formák megvalósításában felkészült saját szakemberekkel rendelkezünk: pszichológus, önismeretben vagy tanulás-módszertanban képzett és jártas pedagógus.

Speciális tehetségformáknak tekintjük intézményünkben:

  • önismeret fejlesztés
  • intelligencia vizsgálat
  • speciális képességek vizsgálata
  • tanulás-módszertani tanácsadás
  • hatékony tanuló megismerési technikák tanítása pedagógusoknak, szakembereknek
  • egyéni programok ajánlása
  • szociális készségfejlesztés
  • különleges tehetséghez külön szakember (KTKSZ) program