Általános tájékoztató

Az Arany János Programok célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a szociális szempontból hátrányos helyzetű, rászoruló tanulói csoportok középfokú iskolai előrehaladásának, tehetséggondozásának támogatása komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – eszközrendszerrel. A programok egyedülállóak abban, hogy kormányzatokon átívelő módon képezik a köznevelés részét.

Jogszabályi háttér

A programok végrehajtásának szabályait

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján a köznevelési intézményekre kiterjedő hatályú, az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet,
  • a programba bekerülés feltételeinek tekintetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó előírásai, valamint
  • a mindenkori tanév rendje rendelet tartalmazzák.
  • A követelményeket és a pedagógiai többlettevékenységeket a program tartalmi szabályozói állapítják meg, a miniszter által kiadott és közzétett Arany János Tehetséggondozó Program és az Arany János Kollégiumi Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában az Arany János Tehetséggondozó Programra, illetve Arany János Kollégiumi Programra vonatkozó részeiben foglaltak szerint.

Dokumentumok