• Oktatási Minisztérium illetve az általa megbízott szervezet,
  • A Programban résztvevő közoktatási intézmények fenntartói
  • A Programban résztvevő közoktatási intézmények (középiskolák és kollégiumok)

5.1. Oktatási Minisztérium:
Felelős: az oktatási miniszter által kijelölt személy (jellemzően a közoktatásért felelős helyettes államtitkár).
Feladatai különösen:
• a Program szakmai támogatása, felügyelete,
• a többoldalú szerződés készítése,
• az évenkénti pályázat kiírása,
• a feladatok ütemezésének rögzítése a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben.
• a Programhoz kapcsolódó dokumentumok előkészítése,
• a beiskolázási eljárás koordinálása,
• a Tanácsadó Testület működtetése. A Tanácsadó Testület tagjai, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesületének elnöke, az iskolák és a kollégiumok által delegált egy-egy intézményvezető, az OM által megbízott személy, és az OM által felkért szakértők. Feladataik különösen: a Program szakmai támogatása, részvétel a Program fejlesztésében, a kiválasztási eljárás szakmai hátterének megteremtése, a rendszeres mérések elvégzése és koordinálása, kutatásokon keresztül a Program fejlődésének elősegítése.

5.2. A Programban résztvevő közoktatási intézmények fenntartói

Feladata különösen:

A fenntartói irányítás és szakmai ellenőrzés a Program működtetésére vonatkozó jelen programleírás és a szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik.

5.3.  A Programban résztvevő közoktatási intézmények (középiskolák és kollégiumok)

A programban szerződéses kötelezettséget vállalt intézmények a feladatmegvalósítást az érvényes jogi szabályzók, a szerződésben rögzítettek és a jelen programleírás alapján végzik.