Beiratkozás 2021-2022-es tanévre

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium beiratkozási rendje

A beiratkozási időszak megegyezik a középiskolákba történő beiratkozás időpontjával, azaz 2021-ben június 22-24 között tehető meg. Beiratkozni on-line módon és személyesen is lehetséges a járványügyi szabályok betartásával.

Mivel a KIFIR és KRÉTA rendszer összekapcsolásában a kollégiumok nincsenek bent, így a kollégium a következőképpen szervezi meg a beiratkozást:

  • A beiratkozás az intézménybe felvételt nyert tanulók tényleges beköltözési szándékának megerősítését szolgálja. Ez az alkalom az eddig nyilvántartott (felvételi szándékát jelezte nekünk) tanulók hivatalos adatait kívánja rögzíteni, amelyek szükségesek a következő tanév törzskönyvi bevezetéséhez és a tanév gördülékeny elindulásához.
  • személyes beiratkozás időpontja igazodik a társintézmények (középiskolák, ahova a leendő kollégista felvételt nyert) beiratkozási időpontjaihoz, amikor személyesen lehet az adatokat leadni, helyben feltölteni az on-line felületre. A személyes beiratkozás alkalmával kért adatok megegyeznek az on-line adatszolgáltatás tartalmával.
  • A személyes beiratkozás időpontja alkalmas arra is, hogy megismerjék a kollégiumot, informálódjanak a kollégium életéről, megnézzék a kollégiumi körülményeket, kérdezzenek és ismerkedjenek.
  • Online beiratkozás adatkezelése a köznevelési törvény 41.§ alapján történik, a kollégium által létrehozott google kérdőív segítségével, az alábbi linken: 
  • A beérkezett, feltöltött beiratkozási adatlapok alapján a felvételt nyert diákokat a kollégium felviszi a KIR és KRÉTA rendszerbe, ezek a kollégiumok számára is kötelező felületek.
  • Az étkezéssel kapcsolatos igényeiket, elképzeléseiket kérjük, gondolják végig, és a honlapunkon található nyomtatványok kitöltésével szíveskedjenek pontosítani annak érdekében, hogy gyermekük már az első tanítási napon étkezésben részesüljön. Tájékozódni, igényeket leadni az alábbi felületen is lehet: www.kaposvarigesz.hu.

Az étkezési igények bejelentő lapja letölthető itt:

  •  A kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos információk a kollégium honlapjáról tölthetők le. Kérjük a későbbiekben az itt leírtak szerint szíveskedjenek cselekedni. A kollégium honlapján már előzetesen tájékozódhat intézményünk működéséről, szabályzókról.

Beköltözési tájékoztató, tudnivalók itt: