vz

Egy rendkívül értelmes, tájékozott, széles látókörű fiút ismertünk meg személyében, aki az eltelt öt év alatt állandó teljesítményt nyújtott, tanulmányi eredményeivel mindig a legjobbak között volt.

Rengeteg kollégiumi és városi versenyen indult, számtalan kulturális eseményen szerepelt, minden felkérésnek eleget tett. Feladatait felelősségteljesen, precízen, maximálisan oldja meg, de a sikert nem hajszolja, hanem megéli. Számára az aktív részvétel, a tudásgyarapítás és az élményszerzés fontos, az eredmény másodlagos. Szeret csapatban dolgozni, csapattagként is kiváló, mivel hozzáállásával, feladattudatával, szorgalmával motiválja, lelkesíti társait.

Zoli elsősorban nem az elért eredményei- bár azok is figyelemre méltóak-, hanem az egyénisége miatt vált társai példaképéül. Mindenki ismeri, elismeri, kedveli, és ami nagyon fontos, elfogadja véleményét. Mindezt pusztán a személyiségével érte el. Az ő kiválósága a jelleme: a tisztasága, az őszintesége, a becsülete, a jóindulata, a segítőkészsége, az önzetlensége, a tisztelete, mellyel másokhoz fordul, a nyugodtsága, a humora, a megbocsátása, az elkötelezettsége, a józansága… az értékrendje.

Különleges ember. A legnagyszerűbb barát, osztálytárs, testvér, gyermek és tanítvány. 2008-ban egy kisfiú lépett be a kollégium kapuján és egy érett személyiség, egy művelt ember távozott, aki magába zárta az itt szerzett élményeket, tapasztalatokat, aki érzékennyé vált a kultúra, a művészetek iránt. A jövőben, az átélt élményekből merítve- leendő hivatása folytán- másokat segít egy pozitív, gazdag, teljes, boldog élet felé.