da

AJTP-s tanuló (2007-2012).
A Klebelsberg-díjat az öt év alatt nyújtott kiemelkedő teljesítményéért kapta.

Már az első évtől kezdve kitűnt lelkes tenni akarásával.

Rendkívül lendületes, megbízható, kreatív diák volt. Rendszeres szereplője és moderátora volt különböző kollégiumi eseményeknek. Ezeken a konferálás mellett verses- és prózai szerepekben is részt vett. Intézményünk sportéletében is több alkalommal jeleskedett.

Kiemelkedő tanulmányi munkája mellet igyekezett mindenre időt szakítani a kollégiumi életben. Közösségének aktív, meghatározó tagja volt. Kedves személyisége, impulzivitása mindig támogatta kortárs csoportját.

Értékrendje meghatározó, viselkedése példaértékű volt. 5 éves töretlen lendülete, tenni akarása méltán öregbítette kollégiumunk hírnevét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelem alapszakán tanult tovább.