Tájékoztatás: Pedagógus sztrájk

Oktatásszervezési információk:
A kollégium a pedagógus sztrájk ideje alatt változatlan formában és
módon biztosítja a tanulók kollégiumi ellátását.

Alapvető Jogok Biztosának állásfoglalása:

https://www.ajbh.hu/-/2670755-47