2017. november 10-11-én Balatonfűzfőn kerül megrendezésre a II. Mobil eszközök az oktatásban konferencia.

A szervezők meghívásának teszünk eleget, amikor 2 tanítványommal együtt tartok előadást „Határfeszegető ingerelárasztás a tehetséggondozásban” címmel. Orsós Mirella és Nagy Fanni tehetség mentoráltjaim a gyakorlatban mutatják be az intézményi tehetséggondozás két kiemelt területét: a kutató diákok tevékenységét és a végzősök kilépő dokumentációs rendszerét, a Tanulói életút tervezését diákportfólió támogatásával. Köszönjük a lehetőséget, ami mindhármunk számára kiváló alkalom szakmai munkánk bemutatására.

Az előadás absztraktja (Hujber Tamásné)

A tehetség modellek ismeretében kijelenthetjük, hogy az összetevők hierarchiájában fontos szerepet tölt be a motiváció. A különleges képességek és a kognitív teljesítmény világában mit jelent a motiváció ereje? Hogyan tudjuk kimozdítani komfortzónájukba ragadt tanulóinkat a nagy semmittevés és nihilizmus tengeréből? Mi kell ahhoz, hogy az aktivitás útján megcsillantsák azt a bennük rejlő tehetséget, amit addig még a tesztek, mérőanyagok sem fedeztek fel?

Kérdéseim egyben a legproblémásabb területeit érintik a mai magyar tehetséggondozásnak: Köznevelési intézmény és szülői ház kapcsolata; a család hatása a serdülő tehetségfejlesztésére; a személyiségtényezők eredményt befolyásoló ereje; motiválatlan és alulteljesítő tehetségek; a teljesítmény elvárás ördögi köre.

Diákjaim a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának tanulói. Mirella kutató diák, aki 2. éve foglalkozik a kortárs ifjúsági irodalom problémafókuszú feldolgozásával, így nyújtva segítséget társainak. Rendkívül csendes, visszafogott tanulóból magabiztos, kompetens személlyé vált. Jelenleg olvasókört működtet, díjazott kortárs regényeket olvas és olvastat, amit közösen tapasztalati tanulási úton, tréning keretén belül dolgoz fel és elemez kortársaival. Az előadás részeként beszél kutatásáról. Fanni végzős tanulóként az 5. évét végzi a gimnáziumban. Középiskolai tanulói portfóliójában bemutatja a befektetett energia és teljesítmény összhangját. A portfólióig egyáltalán nem foglalkozott eredményeivel, nem kezelte helyén sikereit, örökös elégedetlenség jellemezte. Ez leginkább egy csendes ellenállásban nyilvánult meg. Mentor – mentorált kapcsolatunkban érezhetően megjelent az önmagába vetett hit, az öntudat, az önértékelés pozitív növekedése. Előadóként bemutatja portfóliója legfontosabb pontjait.

A tehetség mentorálás tehát alkalmas folyamat mentor és mentorált között ahhoz, hogy a motivációba esett csorba kiküszöbölésre kerüljön. Minden személyre szóló figyelem alkalmas arra, hogy alulteljesítő, kissé érdektelen diákjainkat felrázzuk téli álmukból.

A határfeszegetés a változás és ezáltal a fejlődés mozgatórugója. Megjelenhet az egyén, de a szervezet szintjén is. Állandóan kimozdít egyensúlyi állapotunkból, tehát dolgoznunk kell azon, hogy visszataláljunk a belső homeosztázis világába. Tesszük ezt egy inger örvényben, ami ledob és felemel, dinamikus mozgásvilág, visszajelzést ad, élményhez juttat, olyan, mint egy varázs puzzle, egyre több darab kerül a helyére, de a teljességet soha nem érhetjük el.

Kulcskifejezések: tehetség, mentorálás, TÉT – tanulói életút támogatása diákportfólióval, Kutató diák, motiváció, család, iskola, kortárs közösség, teljesítmény.